“Per dissenyar inclòs estructures simples, o inclòs si es requereix un gran coneixement tècnic i científic, es necessita una gran part d’art, sentit comú afecció, actitud, gaudir en imaginar un traçat harmònic, on els càlculs afegeixen només un últim retoc, amb esplendor en la seva garantia de resistència estàtica”

Eduardo Torroja (1899-1961)
Gerardo Vidal Pueyo
Enginyer Industrial
Eckart Matthias Gennrich
Enginyer de Camins, Canals i Ports
inicio