Europea Ingenieurbüro, S.L.P. és una empresa d’enginyeria, especialitzada en el càlcul d’estructures de tot tipus d’edificació i materials. L’equip tècnic està integrat per Arquitectes i Enginyers. El treball conjunt d’aquest equip pluridisciplinar ens permet oferir als nostres clients solucions de qualitat a les seves necessitats específiques, així com assistència i assessorament des de les primeres fases del projecte bàsic.

Més de 40 anys d’experiència professional en el càlcul i supervisió d’estructures avalats pel Sr. Gerardo Vidal, i el domini dels últims avenços tant en els programes de càlcul com en els nous tipus de construcció del Sr. Matthias Gennrich donen a l’enginyeria una gran flexibilitat i rapidesa de resposta a tots els tipus de projectes, que es presenten.

Així doncs el nom l’empresa representa per una banda una enginyeria amb una experiència molt extensa de més de 10.000 projectes realitzats i 15.000 000 m² aquí a Espanya, i per una altra una enginyeria de tecnologia i mentalitat alemanya. Aquesta suma proporciona als clients la qualitat i tranquil·litat que s’espera de la nostra empresa.

D’habitatges unifamiliars fins a complexes edificis de gran alçada, donem sempre la solució més apropiada i econòmica per a cada tipus de projecte, on es busca l’estructura òptima per no intervenir en l’arquitectura i, sempre sota principis de qualitat, s’acompleixen els terminis d’entrega i els costos previstos.

La qualitat la demostrem amb el rigor amb que els documents del projecte estan elaborats - gran detall als plànols per facilitar l’execució i combinant gràfics i texts per a que siguin més explícits i entenedors. Les eines emprades en l’anàlisi i disseny de les estructures abasten un ampli ventall de programes especialitzats en el càlcul per mètodes d’elements finits i per mètodes de càlcul matricial, tant espanyols com alemanys, així com programes propis - la millor elecció de suport software per les necessitats de cada tipus d’estructura.

En el marc legal, és important destacar el coneixement de les normes espanyoles, alemanyes i també de l’Eurocodi.

inicio