matthias
Eckart Matthias Gennrich
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Especialitat:
Càlcul d’Estructures - Bauingenieur
(Enginyer de Camins, Canals i Ports)
1989-1992
Cursa els estudis de Batxillerat i Formació Professional de Construcció a l'Escola Professional de Magdeburg. (Alemanya)
1994-1999
Cursa Enginyeria de Ports i Camins a la Universitat de Bauhaus, a Weimar (Alemanya), especialitzant-se en Enginyeria Estructural basada en estructures d'acer i de formigó. Col·laborador des de 1997 en el disseny i càlcul d’estructures a l’Enginyeria A.R.T. de Magdeburg.
1999-2000
Ajudant Científic a la Universitat de Tampereen (Finlandia), treballant en la codificació d’un programa per calcular el consum energètic total de cases unifamiliars en relació del tipus de tancament.
2000-2001
Ajudant Científic a la Universitat de Bauhaus, a Weimar (Alemanya), investigant sobre la capacitat de càrrega d’estructures de formigó i d’acer. Realitza la seva tesi de graduació sobre estructures compostes.
2001-2003
Responsable de disseny, càlcul i direcció d'’obra en projectes d’estructures de formigó, acer i fusta a l’oficina d’enginyeria A.R.T. de Magdeburg (Alemanya).
2003-2004
Es trasllada a Barcelona i treballa com a Enginyer de projectes d’estructura a l’empresa STATIC, S.A.
2004
Director Tècnic en el departament de càlcul d’estructures a l’empresa Ingeniería y Arquitectura Europea, S.A.
2006
Funda Europea Ingenieurbüro, S.L.P.
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
2007
Curs d’Implantació del CTE a les Estructures - Associació de Consultors d’Estructures, A.C.E. i Col·legi d’Enginyers de Barcelona.
2008
Postgrau: Aplicació pràctica del CTE en casos reals – Impartit per ZIGURAT.
2009
Curs monogràfic - Aplicació pràctica de l’ EHE 08 - Associació de Consultors d’Estructures, A.C.E
inicio