gerardo
Gerardo Vidal Pueyo
Enginyer Industrial
Especialitat:
Càlcul d’Estructures - Enginyer Industrial

Més de 40 anys d’experiència professional en el càlcul i supervisió d’estructures de tot tipus d’edificació, fan de Gerrado Vidal l’enginyer més experimentat de tot l’equip. Sota la seva direcció s’han calculat més de 9.000 edificis amb una superfície construïda prop dels 15 milions de m2.
1964
Acaba els estudis d’Enginyeria Industrial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona.
1982-1993
Funda Ingeniería Europea S.A. junt amb el Doctor Enginyer Alfredo Torres Paulus. En aquesta època va participar plenament en moltes de les edificacions que es van construir per a l’Olimpíada de 1992.
1993-2005
Funda Ingeniería y Arquitectura Europea, S.A. junt amb el Doctor Enginyer Alfredo Torres Paulus. En aquesta època ha desenvolupat una amplia biblioteca de sistemes de càlcul i de comprovació d’estructures, també dirigeix un programa de
càlcul integral d’estructures, desenvolupat per la càtedra de Benjamín Suárez, de la Escola Superior de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

És soci fundador nº15, de l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE).
2006
Consultor d’Europea Ingenieurbüro, S.L. Des de llavors continua en la seva tasca de càlcul i anàlisi estructural i aporta a clients i equip, amb el seu coneixement, la saviesa de tota una llarga carrera.
inicio